Ons Team

Arjan Uil: Beëdigd makelaar/taxateur

Robert Spannenberg: Office manager

Bianca Wieringa: Office assistent

Carolien Nijland-Uil: Debiteuren administratie.